­

149 days to camp!!

Whattatin Chew!
Bodo Skedetenat Whattatin Chew!
It’s Skiddlin’ Oatin’ Dotin’ Bodo Skedetenat Whattatin Chew!
Ishy Dishy Little Fishy, It’s Skiddlin’ Oatin’ Dotin’ Bodo Skedetenat Whattatin Chew!
Itten Ditten Little Kitten, Ishy Dishy Little Fishy, It’s Skiddlin’ Oatin’ Dotin’ Bodo Skedetenat Whattatin Chew!
Oaten Doaten Little Boaten, Itten Ditten Little Kitten, Ishy Dishy Little Fishy, It’s Skiddlin’ Oatin’ Dotin’ Bodo Skedetenat Whattatin Chew!
WHATTATIN CHEW!!!

­